Автоматизиранo напояване

Заедно с озе­леня­ване­то идва и въ­про­сът за на­поя­ва­не на поса­де­ните ра­сте­ния с необ­ходи­мото им коли­чество вода.

Какви са предимствата на автоматизираното напояване:

» Автоматизираното поливане Ви спестява ценно време и излишно неудобство;
» Вашето отсъствие за няколко дни би се оказало фатално за растенията без Автоматизирана поливна система;
» Ръчното поливане, колкото и старателно да бъде извършено, никога не може да осигури необходимата поливна норма и равномерното разпределение на водата, както го прави Автоматизираната поливна система;
» Разпределението на водата само върху зелените площи и възможността да определяте точното количество вода, необходимо на растенията, Ви осигурява икономия на вода, без това да окаже негативно влияние върху естетическия вид на градината;
» Подземното изпълнение на Автоматизираната поливна система осигурява добър естетически вид на Вашата градина, без излишни елементи в нея. Дори да е вече завършена, Вашата градина може да бъде снабдена с подземна поливна система с минимална интервенция и гарантирано бързо възстановяване.
Какво остава за Вас?
» Насладата от свежестта и красотата!