Ландшафтно проектиране

Основната дейнст на фирмата е изработване на ландшафтни проекти. Ландшафтното проектиране представлява създаването на работен проект за озеленяване. Този работен проект е съобразен с Вашите индивидуални изисквания, както и с данните от геодезическото заснемане на терена. Проектът съдържа посадъчна схема, според която декоративната растителност ще бъде засадена.